CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE VÁSÁROSMISKE KÖZSÉG BELTERÜLETÉNTOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001

2021. március 11., 13:50

Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén

 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001

Kedvezményezett neve: Vásárosmiske Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén

Szerződött támogatás összege: 142 353 169 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

 

A projekt célja Vásárosmiske Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozza a település egy részén (Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Vásártér utcák, valamint az A-1 jelű befogadó árok).

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

Vásárosmiskén a medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkenti, és ezzel biztosítani lehet a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítja a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

A tervezéssel érintett terület a település központjában helyezkedik el, a község belterületi lakott, úthálózattal ellátott területe.

A tervezett beruházás során a Vásártér, a Kossuth utca Vásártértől nyugatra eső, valamint a Petőfi Sándor utca területén a meglévő, leromlott állapotú kétoldali útárkok kerülnek átépítésre a mederfenéken I 40/40 mederelem burkolattal és az érintett kapubejárók alatti átereszek átépítésével. A felújított árkok a település nyugati részén lévő árokba vezetik a keletkező csapadékvizeket.

A Kossuth utca, Vásártértől keletre eső területének természetes esése nyugat-keleti irányú. Az utca ezen szakaszán keletkező csapadékvíz a település keleti belterület határán húzódó meglévő árokba kerül bevezetésre. Az utca területén a meglévő, leromlott állapotú kétoldali útárok kerül átépítésre a mederfenéken 40/40/8 mederelem burkolattal és az érintett kapubejárók alatti átereszek átépítésével.

A befogadó nyílt árok a rendszeres karbantartása mellett alkalmas a csapadékvizek továbbvezetésére.

A közút alatti átvezetéseket nem szükséges átépíteni, a tervezett árkok a tisztítást követően a meglévő be és kifolyási szintekhez csatlakozhatnak. Az önkormányzati utak keresztezéseinél a meglévő átereszek átépítésre kerülnek.

A támogatási szerződés megkötését követően Vásárosmiske Község Önkormányzata lefolytatta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A sikeres eljárás eredményeként Vásárosmiske Község Önkormányzata szerződést tudott kötni a nyertes kivitelezővel.

« Vissza az előző oldalra!


Elérhetőségek

Vásárosmiske Község Önkormányzata

9552 Vásárosmiske,
Kossuth utca 11.
Telefon:
+36-95/448-014
Fax: +36-95/476-001
E-mail:
jegyzo@gerce.hu
Vásárosmiske Község Önkormányzata - Magyar