CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE VÁSÁROSMISKE KÖZSÉG BELTERÜLETÉNTOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001

2021. március 11., 13:50

Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén

 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2019-00001

Kedvezményezett neve: Vásárosmiske Község Önkormányzata

A Projekt címe: Csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztése Vásárosmiske község belterületén

Szerződött támogatás összege: 142 353 169 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezési dátuma:  2022.06.30.

 

 

A projekt célja Vásárosmiske Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszereinek fejlesztését célozza a település egy részén (Kossuth Lajos, Petőfi Sándor és Vásártér utcák, valamint az A-1 jelű befogadó árok).

Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

Vásárosmiskén a medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkenti, és ezzel biztosítani lehet a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítja a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.

A tervezéssel érintett terület a település központjában helyezkedik el, a község belterületi lakott, úthálózattal ellátott területe.

A tervezett beruházás során a Vásártér, a Kossuth utca Vásártértől nyugatra eső, valamint a Petőfi Sándor utca területén a meglévő, leromlott állapotú kétoldali útárkok kerülnek átépítésre a mederfenéken I 40/40 mederelem burkolattal és az érintett kapubejárók alatti átereszek átépítésével. A felújított árkok a település nyugati részén lévő árokba vezetik a keletkező csapadékvizeket.

A Kossuth utca, Vásártértől keletre eső területének természetes esése nyugat-keleti irányú. Az utca ezen szakaszán keletkező csapadékvíz a település keleti belterület határán húzódó meglévő árokba kerül bevezetésre. Az utca területén a meglévő, leromlott állapotú kétoldali útárok kerül átépítésre a mederfenéken 40/40/8 mederelem burkolattal és az érintett kapubejárók alatti átereszek átépítésével.

A befogadó nyílt árok a rendszeres karbantartása mellett alkalmas a csapadékvizek továbbvezetésére.

A közút alatti átvezetéseket nem szükséges átépíteni, a tervezett árkok a tisztítást követően a meglévő be és kifolyási szintekhez csatlakozhatnak. Az önkormányzati utak keresztezéseinél a meglévő átereszek átépítésre kerülnek.

A támogatási szerződés megkötését követően Vásárosmiske Község Önkormányzata lefolytatta a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A sikeres eljárás eredményeként Vásárosmiske Község Önkormányzata szerződést tudott kötni a nyertes kivitelezővel.

 

 

 

 

 

I.                         Projekt tervezett befejezési dátuma:2022.06.30.

 

A tárgyi projekt 2021. július 20.-án lezárt munkaterület átadás-átvételi eljárását követően a Vállalkozó 2021. 09. 23.-án vonult fel a munkaterületre. A készültség foka 2021. 12. 23. állapot szerint: 50 %. A kivitelezői tevékenység keretében elvégzett munkálatok az Á-1 jelű árok területén a cserjeírtással és tuskózással kezdődtek. Ezt követően megkezdődtek a földmunkák a Petőfi Sándor utca területén. A munkaárok kiemelésével és árokszelvények kialakításával párhuzamosan megindult a kapubejárók csőátereszeinek és az azokat lezáró homlokfalak beépítése. A műtárgyépítés mellett elindult az árokfenék mederlap burkolása, mely folyamatában követte a kapubejárók építését. A Petőfi Sándor utcai szakaszok építésével párhuzamosan a Vállalkozó november hónapban megkezdte a Kossuth utcai árkok felújítási munkálatait is. A keresztező közmű feltárásokat követően itt is megindultak a földmunkák, majd a műtárgyépítések, majd hosszabb szakaszok elkészülte után a mederburkolatok beépítése.

 

II.                       

A létesítmények a vizsgált időszakban (2021. 12. 23. – 2022. 02. 14.) a Vállalkozási szerződésnek megfelelően elkészültek.

A Vállalkozó 2022. január elején a 3. számú vízgyűjtő terület szakaszaival folytatta a hálózatépítést a Kossuth utcában. A forgalomtechnikai terveknek megfelelő szakaszolásban a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől keleti irányban haladva. A keresztező közmű feltárásokat követően itt is megindultak a földmunkák, majd a műtárgyépítések, majd hosszabb szakaszok elkészülte után a mederburkolatok beépítése.

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. 02. 14. dátummal lezárásra került. A kivitelezés készültség foka 100 %.

 

 

A vízjogi üzemeltetési engedélyezési engedélyes tervdokumentáció elkészült a megvalósult műszaki tartalom alapján. A vízjogi üzemeltetési jogerős engedélyek rendelkezésre állnak. A projekt keretében összesen megvalósított csapadékvíz hálózat hossza:  4573 fm.

Megvalósításra került a szemléletformáló akció a településen, előadás keretében hallgathattak meg az érdeklődők információkat a projektről és a vízvisszatartás és a helyes vízkezelés fontosságáról. A lakosság a helyi médiában megjelentetett tájékoztató segítségével került informálásra, illetve szórólap is felhívja az esővizek megfelelő kezelésére a lakosság figyelmét.

 

//admin.webgenerator.hu/uploads_customer/11112582/Vasarmiske_vizmegtartas_szakmai_.pdf

//admin.webgenerator.hu/uploads_customer/11112582/Csapadekviz_elvezetes_vasarosmis.pdf

//admin.webgenerator.hu/uploads_customer/11112582/Vasarosmiske_Szorolap_leadott.pdf


« Vissza az előző oldalra!


Elérhetőségek

Vásárosmiske Község Önkormányzata

9552 Vásárosmiske,
Kossuth utca 11.
Telefon:
+36-95/448-014
Fax: +36-95/476-001
E-mail:
jegyzo@gerce.hu
Vásárosmiske Község Önkormányzata - Magyar