Vásárosmiske / Falutörténet

FalutörténetFalutörténet

A település gazdagon dokumentált múltja ellenére sem sikerült olyan iratokat találni, amelyek a középkori pecsét vagy címer használatára utalnának, és a falu pecsétje nem található sem a Mária Terézia kori urbáriumokon, sem pedig a II. József uralkodása idején keletkezett hivatalos aktákban.

 Első pecsétjei a XIX. század közepén tűnnek fel hivatalos iratokon. A negatív vésetű kétkörös pecsét középmezejében stilizált ekevas és csoroszlya között ornamentikus díszítmények között MMV betűk láthatók. A monogram a "Miske Mező Város" szavak rövidítésének tekinthető.

 1860-ban a mezőváros új pecsétet készíttetett. A negatív vésetű kerek pecsét középmezejében két ember szőlőfürtöt tart. Körirata: MISKE MEZŐ VÁROS 1860. Ezt a pecsétet két évtized múltán egy másik, csupán köriratot tartalmazó gumibélyegzőre cserélték le. 1906-ban a képviselőtestület a községek névtörzskönyvezését végző megyei bizottsággal egyetértésben döntött arról, hogy a település nevét Vásárosmiskére változtassák. Sajnos Vásárosmiske elöljárói ekkor nem készíttettek címert, és pecsétnyomójukban csak köriratot jelenítettek meg. Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogy a XIX. századi szimbólum szép lassan feledésbe merült. A rendszerváltozás után határozta el a képviselőtestület az új címer elkészíttetését.

 A 20. század két nagy háborúja a község lakosságától is áldozatokat követelt. Az 1. világháborúban 103-an vettek részt, közülük 28-an haltak hősi halált. A trianoni diktátumot követően a revíziós törekvések 1938-41 között részleges sikerrel jártak, azonban az ország belesodródott a 2. világháborúba is. Ez utóbbi a helység lakosai közül 18 főnyi áldozatot követelt. Jellemző a század történelmének mostohaságára, hogy róluk csak közel fél évszázad múlva, a rendszerváltozást követően lehetett hivatalosan is megemlékezni. A község az 1990-ig létezett tanácsrendszerben a gércei közös tanácshoz tartozott.

A lakosság számának alakulása:
Adóegységek száma 1549-ben: 28,5.
Lakossága 1697-98-ban: 266. Összlakosság 1787-ben: 436. Házak száma 1787-ben: 66. Lakossága 1913-ban: 709; 1933-ban: 800.

Birtokosok:
1549-ben: Salm, Székely. 1787-ben: Batthyány. 1836-ban: Batthyány.


« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Vásárosmiske Község Önkormányzata

9552 Vásárosmiske,
Kossuth utca 11.
Telefon:
+36-95/448-014
Fax: +36-95/476-001
E-mail:
jegyzo@gerce.hu
Vásárosmiske Község Önkormányzata - Magyar